Η κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΝΤΑΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ... TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

 

<< Επιτυχία είναι να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σε αρέσει! ...σε αυτό που είσαι καλός! ...και να επιδιώκεις να γίνεσαι όλο και καλύτερος! >>
Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ", η ελληνοαιγύπτια χορογράφος – χοροδιδάσκαλος και ιδρύτρια του Εξειδικευμένου Κέντρου Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού GADALA, κα ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ!
Η εμπειρία και η εξειδίκευσή της στην διδασκαλία του ανατολίτικου χορού ξεπερνά τις 24.000 ώρες!  Οι σπουδαστές της είναι όλων των ηλικιών!
Σημαντικό επίσης είναι ότι έχει στο ενεργητικό της πάνω από 5.000 ώρες εξειδίκευση & εμπειρία στην διδασκαλία  ανηλίκων όπως επίσης και ειδικών κοινωνικά ομάδων ανηλίκων όπως ευπαθείς ομάδες, μετανάστες ή ειδικές κατηγορίες ανήλικων με ειδικές ανάγκες ή ικανότητες.

Η ιδρύτρια του Εξειδικευμένου Κέντρου Ανατολίτικου Χορού GADALA, κα Φωτεινή Gadala ευχαριστεί θερμά την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Λαζαράτου Ελένη, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και τους συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού. Νιώθει ευγνώμων για τις πολύτιμες γνώσεις που της πρόσφεραν με μεγάλη αγάπη για την διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία! 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 
Πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Διαπαιδαγώγηση στη Σχολική Ηλικία»
Σκοπός του προγράμματος είναι:
- η κατανόηση της συμπεριφοράς των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, θρησκείες και πολιτισμούς μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.
- η ανάπτυξη αρχών στην παιδαγωγική πράξη και στη ζωή κατ' επέκταση και η κατανόηση της πορείας της ανάπτυξης του παιδιού και των τρόπων με τους οποίους το παιδί μαθαίνει.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύσσονται θεματικές που προάγουν τις γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών στην σχολική ηλικία, καθώς και τις ικανότητες τους στη διαχείριση συγκεκριμένων και επίμαχων θεμάτων της καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν τους γονείς με παιδιά παιδικής ηλικίας. Παρουσιάζονται τρόποι εκμάθησης τεχνικών επικοινωνίας και σωστής οριοθέτησης των παιδιών.

<< ...Επιτυχία είναι να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σε αρέσει ...σε αυτό που είσαι καλός! ...και να επιδιώκεις να γίνεσαι όλο και καλύτερος!

...Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους συνεργάτες, τους συναδέλφους, τους σπουδαστές μου, τους φίλους και την οικογένειά μου, για τη βοήθεια, την αμέριστη στήριξη και την αδιάκοπη συμπαράστασή τους όλα τα χρόνια της πορείας μου σ’ αυτόν τον χώρο.

...Έχοντας όλους εσάς στο πλευρό μου συνεχίζω αδιάκοπα τις προσπάθειές μου να φανώ αντάξια των περιστάσεων και της ευθύνης που φέρει η θέση μου...>>  F. H. GADALA